Postup tvorby videa | Firemní video

1. PŘEDVÝROBNÍ FÁZE:

Stanovení tématu, účelu, cílové skupiny, sdělení a délky videa, časového plánu, rozpočtu, scénáře a storyboardu.

2. VÝROBA:

Natočení snímků podle scénáře za asistence Vás, zaměstnanců firmy, moderátorů či najatých herců.

3. POVÝROBNÍ FÁZE:

Výběr záběrů, jejich úprava, přidání speciálních efektů a hudby a vygenerování videa. Vložení videa na web a na YouTube.

Podrobný postup tvorby videa

V každé fázi výroby úzce spolupracujeme s objednatelem.


postup tvorby videa